Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Animals

Elelwani na Elekanyani


Louise Kruger

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Khumba ṱhukhu, Elelwani na Elekanyani, dzo thusa khumba i si na gwangwa ine ya shaya haya ḽiṅwe ḓuvha ḽa vhuriha ḽi rotholaho. Dzo lingedza zwoṱhe zwine dza nga kona u zwi wana u i itela haya, dzi sa fheli mbilu, u swika dzi tshi wana gwangwa ḽo teaho. Mafhedziseloni, khonani ntswa tharu dzoṱhe dzo vha dzo no takala nahone dzi tshi khou dudelwa.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY