Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Everyday fun

Sehla seo Mpho a se ratang haholo


Louise Kruger

Landing Page Current Promotion
bean
STORY INFORMATION

Hlabula, hlwetla, mariha kapa selemo – ke sehla sefe seo o se ratang? E re re fumane hore na ke sehla sefe seo Mpho a se ratang haholo. Ho sa natswe hore na ho jwang kantle, ntho ya bohlokwa ke ho thaba le metswalle le lelapa.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY