Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Animals

Malatadiana le Sewehla


Louise Kruger

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Dikgofu tse nyane, Malatadiana le Sewehla, di thusa kgofu e se nang kgetla letsatsing la mariha ha ho bata. Di leka sekgurumetso sena kamora sena moo di lekang ho fumanela e kgofu e nngwe kgetla, ho fihlela di fumana kgetla e sebetsang hantle. Qetellong, metswalle ena e metjha e meraro e thabile ebile e futhumetse.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY