Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Contemporary

Metswalle e tsotehang


Liesel Abadir

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Ha Dakarai a lemetse, o ne a sa kgone ho letsa katara konsareteng eo yena le Bea ba sebeditseng ka thata hakaalo ba e lokisetsa. Kaofela ba ne ba swetsehile haholo, ho fihlela moahisani wa bona e motjha a lokisa bothata. Ba qetella ba tshwere konsarete e monate le motswalle wa bona e motjha, mme Dakarai o ntse a kgona ho tlatsetsa monateng wa konsarete ka tsela ya hae.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY